เวลาทำการโรงพยาบาล (Opening hours)

แผนก OPD (ผู้ป่วยนอก) เปิดทุกวัน

จันทร์-เสาร์  เวลา 8.00-20.00 น.

อาทิตย์       เวลา 8.00-17.00 น.

แผนก IPD (ผู้ป่วยใน) เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

สำนักงาน (Office)

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น.

โทร 02-059-0245-51, 095-808-9518

กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาทำการ)

โทร 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

  • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

"บริการของเรา"

1

ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยการเจาะตรวจชิ้นเนื้อทั้งแบบธรรมดาและเครื่องเจาะดูดอัตโนมัติ

2

ผ่าตัดก้อนเต้านมหรือความผิดปกติของเต้านมทุกชนิด

3

ผ่าตัดเสริมเต้านม

และลดขนาดเต้านม

4

รักษามะเร็งเต้านมแบบสหสาขาวิชาชีพ

 - ผ่าตัดมะเร็งเต้านม เช่นการตัดเต้านม การผ่าตัดแบบสงวนเต้า การผ่าตัดแบบ oncoplastic การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม และการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองแบบเซนติเนล เป็นต้น

 - ให้ยาเคมีบำบัด

 - ให้ยาแบบพุ่งเป้า(Targeted therapy)

 - การรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมน

 - ให้คำปรึกษาเรื่องการฉายแสง

5

รักษานมแม่อักเสบ

หรือฝีในเต้านม

แพทย์
ขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
เกี่ยวกับ
พวกเรา

ปรับปรุงข้อมูล ณ 12/10/62