เวลาทำการโรงพยาบาล (Opening hours)

แผนก OPD (ผู้ป่วยนอก) เปิดทุกวัน

จันทร์-เสาร์  เวลา 8.00-20.00 น.

อาทิตย์       เวลา 8.00-17.00 น.

แผนก IPD (ผู้ป่วยใน) เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

สำนักงาน (Office)

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น.

โทร 02-059-0245-51, 095-808-9518

กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาทำการ)

โทร 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

 • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

มะเร็งเต้านม

      มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในสตรี โอกาสหายมีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะต้นๆ และได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน การรักษามะเร็งเต้านม ประกอบด้วย

 • การผ่าตัด

 • การให้ยาเคมีบำบัด

 • การฉายแสง

 • การรักษาด้วยยาต้านฮอรโมน

 • การรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้า

     มะเร็งเต้านมมีโอกาสหายได้ หากตรวจพบเร็วและรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม​

   อัตราการอยู่รอดของมะเร็งเต้านมที่ 5 ปี สำหรับมะเร็งเต้านมทุกชนิด มีอัตราการอยู่รอดมากขึ้นเรื่อยๆ จากวิวัฒนาการการรักษาและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น และในปัจจุบันหากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในระยะที่ 1 มีโอกาสหายมากกว่า 95% 

ในปี คศ.1960

 • ในทุกระยะ (Stage) 64%

 • มะเร็งมีเฉพาะที่เต้านม  84%

 • มะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง 54%

 • มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น 7% 

ในปี คศ.1980

 • ในทุกระยะ (Stage) 75%

 • มะเร็งมีเฉพาะที่เต้านม 90%

 • มะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง 69%

 • มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น 10%

ในปี คศ.2000

 • ในทุกระยะ(Stage) 85%

 • มะเร็งมีเฉพาะที่เต้านม  96.5%

 • มะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง 77%

 • มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น 21.4%  

original_507835963.jpg
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

อาการและอาการแสดง

มะเร็งเต้านมอาจมีอาการแสดงหลายอย่าง ที่พบบ่อยที่สุดคือ

 • คลำได้ก้อนที่เต้านม ก้อนที่คลำได้มักจะมีขนาดใหญ่กว่า 1-2 ซม.จึงจะคลำได้ หากเล็กกว่านี้ต้องใช้แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์จึงจะตรวจพบ

 • แผลบริเวณหัวนม ในมะเร็งเต้านมชนิดPaget's จะเริ่มที่หัวนมก่อน แต่หากเริ่มที่ลานนมมักจะเป็นจากการอักเสบ

 • ลือดออกจากหัวนม จะออกมาเองโดยไม่ต้องกดบีบจากท่อน้ำนมเดี่ยวๆ มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 2%

 • มีแผลที่เต้านม และยิ่งร่วมกับการมีก้อนที่เต้านมทำให้นึกถึงมะเร็งเต้านมมากขึ้น

 • มีการดึงรั้งของผิวหนังให้บุ๋มลง 

 • หัวนมบุ๋มลง

 • ก้อนที่โตเร็ว เต้านมแข็งขนาดใหญ่ขึ้นมีแดงร้อนที่ผิวหนัง 

 • เต้านม 2 ข้างเปลี่ยนแปลงขนาดไม่เท่ากัน

ความเสี่ยง

 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบประมาณ 5% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 • ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นระยะเวลานานๆ เช่น

  • ประจำเดือนมาครั้งแรกก่อนอายุ 11 ปี

  • เข้าวัยหมดประจำเดือน หลังอายุ 55 ปี

  • ได้รับฮอร์โมนทดแทน นานกว่า 9 ปี

  • ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรกช้า

  • ไม่ได้ให้นมบุตร

 • อาหารที่มี​ไขมันสูง

 • การดื่มอัลกอฮอล์

 • น้ำหนักตัวที่มาก โดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน

 • อายุที่มากขึ้น

การป้องกันและลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

 • ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

 • การเลือกอาหารที่กิน ที่มีปริมาณไขมันต่ำเช่น การเลือกเนื้อสัตว์ที่กินเลือกกินปลา ลดการกินเนื้อหมู เนื้อวัวในปริมาณมากๆ 

 • หลีกเลี่ยงการดื่มอัลกอฮอล์

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะเมื่อย่างเข้าวัยหมดประจำเดือน

 • หลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็นชนิดกิน ทา แผ่นปะหรือชนิดสอด นานกว่า 9 ปี

 • ทำการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

 • ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ อย่างน้อย ทุก 1-2 ปี เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป

breast cancer.jpg