เวลาทำการโรงพยาบาล (Opening hours)

แผนก OPD (ผู้ป่วยนอก) เปิดทุกวัน

จันทร์-เสาร์  เวลา 8.00-20.00 น.

อาทิตย์       เวลา 8.00-17.00 น.

แผนก IPD (ผู้ป่วยใน) เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

สำนักงาน (Office)

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น.

โทร 02-059-0245-51, 095-808-9518

กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาทำการ)

โทร 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

  • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

ตรวจด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมแบบ 3 มิติ

ใช้ระยะเวลา : 10-20 นาที

จุดเด่นของเครื่อง

  • ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ

  • จอแสดงภาพมีความละเอียดสูงมากกว่า 5 ล้านพิกเซล ทำให้เห็นโครงสร้างความผิดปกติของเนื้อเต้านมได้อย่างชัดเจน

  • มีปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป

  • ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านระบบให้แพทย์ผู้ตรวจได้ทราบอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการตรวจ

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการและจัดท่าทางในการตรวจให้ท่าน โดยจะทำการตรวจทีละข้างสลับกัน

  • แต่ละครั้งของการกด เครื่องจะทำการบีบหน้าอกให้แนบกับเครื่องมากที่สุด เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน

  • หากท่านมีการ เสริมหน้าอก จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการนัดหมาย