เวลาทำการโรงพยาบาล (Opening hours)

แผนก OPD (ผู้ป่วยนอก) เปิดทุกวัน

จันทร์-เสาร์  เวลา 8.00-20.00 น.

อาทิตย์       เวลา 8.00-17.00 น.

แผนก IPD (ผู้ป่วยใน) เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

สำนักงาน (Office)

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น.

โทร 02-059-0245-51, 095-808-9518

กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาทำการ)

โทร 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

  • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และอนุมัติบัตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม(Oncoplastic Breast Surgery)

อดีตหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน

เวลาออกตรวจ:
จันทร์-ศุกร์  09.00-13.00
อาทิตย์      09.00-12.00

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ชำนาญด้านการผ่าตัดและรักษาโรคเต้านม มะเร็งเต้านม

นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

เวลาออกตรวจ:
อาทิตย์ 14.00-17.00 

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม และปัญหาเต้านมจากการให้นมบุตร

พญ.ปวีณา เลือดไทย

เวลาออกตรวจ: 
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม และปัญหาเต้านมจากการให้นมบุตร

พญ.ปิยวรรณ เกณฑ์สาคู

เวลาออกตรวจ: 
จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 13.00-20.00    
เสาร์ 08.00-20.00

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ เฟลโล ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็ง เต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)

นพ.ภัทรเชษฐ คล้ายเคลื่อน

เวลาออกตรวจ: 
จันทร์ 13.00-16.00   

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและ  เต้านม แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็ง เต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)

นพ.กัมปนาท นิ่มพูนศรี

เวลาออกตรวจ: 
อาทิตย์ 13.00-16.00  
(ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของแต่ละเดือน)  

ชำนาญด้านการผ่าตัดและรักษาโรค เต้านม มะเร็งเต้านม

นพ.วศิน โชติวานิช

เวลาออกตรวจ: 
พฤหัสบดี 17.00-20.00   

วุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

เวลาออกตรวจ: 
เสาร์ 13.00-16.00    

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็ง วิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชำนาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง

นพ.อารยะ อดุลพันธุ์

เวลาออกตรวจ: 
วันอาทิตย์ 09.00-12.00   

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)

ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน

เวลาออกตรวจ: 
จันทร์และอังคาร 17.00-20.00   

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม(Oncoplastic Breast Surgery)

นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

เวลาออกตรวจ: 
พุธ 17.00-20.00   
เสาร์ 16.30-19.00
นพ.ฐิติกร.jpg

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)

นพ.ฐิติกร  ไกรสรกุล

เวลาออกตรวจ: 
อาทิตย์ 08.00-12.00
Dr.Chayanuch.JPG

เฟลโล ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก 

เวลาออกตรวจ:   
เสาร์ 08.00-11.00
AJ.SermSri-Edit.jpg

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ Fellowship ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลชำนาญด้านการผ่าตัด  รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม

(Oncoplatic Breast  Surgery) 

พญ.เสริมศรี พงษ์รัตนกูล 

เวลาออกตรวจ:   
ศุกร์  17.00-20.00
พญ.สมใจ-Edit.jpg

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชำนาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง

พญ.สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

เวลาออกตรวจ:   
เสาร์ 09.00-12.00
ASP05918_edited.jpg

วุฒิบัตรสูตินารีเวชและประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์

เวลาออกตรวจ: 
จันทร์-อาทิตย์ 08.00-16.00   

วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ชำนาญด้านรังสีวินิจฉัย

พญ.วิลินี วะศินรัตน์

เวลาออกตรวจ: 
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00   
pumpit.jpg

วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล

Subspecialty : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

เวลาออกตรวจ: 
(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16/10/19