Opening hours

OPD open everyday

Monday-Saturday time: 8.00-20.00 pm.

Sunday  time: 8.00-17.00 pm.

IPD open everyday 24 Hours

Office

Monday-Friday  time: 09.00-17.00 pm.

Tel. 02-059-0245-51, 095-808-9518

Emergency time:

Tel. 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

  • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

กิจกรรมบรรยายธรรมเรื่อง "อยู่กับโลกอย่างไรให้ทันโรค"

      12 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์ ประธานผู้บริหารธุรกิจสัมพันธ์ ทางโรงพยาบาลนมะรักษ์จึงได้จัดกิจกรรมวันแห่งการให้ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มาบรรยายธรรมเรื่อง "อยู่กับโลกอย่างไรให้ทันโรค" ให้กับกัลยาณมิตรและพนักงานได้ฟังธรรม

       ทั้งนี้ท่านผู้บริหารได้งดรับของขวัญวันเกิดและกระเช้าอวยพรต่างๆ โดยขอเปลี่ยนเป็นร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงรายแทน ทางเราขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ

แผนกการตลาดและการขาย

12/5/62