3. ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แบบ 3 มิติ ชนิดนอนหงาย

จุดเด่นของเครื่อง​

  • อัลตราซาวด์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ แบบนอนหงาย ใช้วินิจฉัยโครงสร้างและอวัยวะของเต้านม
  • สามารถตรวจได้ครอบคลุมทั่วเต้านม
  • กรณีที่พบความผิดปกติหลายตำแหน่ง สามารถแสดงภาพให้เห็นความเชื่อมโยงกัน หรือดูระยะห่างระหว่างก้อนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • สามารถขยายภาพจากการตรวจได้ถึง 4 เท่า
  • ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านระบบให้แพทย์ผู้ตรวจได้ทราบอย่างรวดเร็ว

วิธีการตรวจ

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการและจัดท่าทางในการตรวจให้ท่าน 
  • เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดเสื้อ เพื่อทำการทาเจลที่เต้านมก่อนตรวจ
  • ท่านต้องนอนหงายพื่อให้เครื่องตรวจเต้านม
  • แพทย์จะอ่านผลจากภาพที่ได้จากการตรวจ

 

ใช้ระยะเวลา : 15-30 นาที

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล