เวลาทำการโรงพยาบาล (Opening hours)

แผนก OPD (ผู้ป่วยนอก) เปิดทุกวัน

จันทร์-เสาร์  เวลา 8.00-20.00 น.

อาทิตย์       เวลา 8.00-17.00 น.

แผนก IPD (ผู้ป่วยใน) เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

สำนักงาน (Office)

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น.

โทร 02-059-0245-51, 095-808-9518

กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาทำการ)

โทร 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

  • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

ถ้าคุณคิดเหมือนเรา

     นมะรักษ์ โรงพยาบาลเฉพาะทางเต้านม ก่อตั้งโดย รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์ และเภสัชกรอรอนงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงพยาบาลที่มีการดูแลด้านเต้านม ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ ให้การดูแลแบบเฉพาะบุคคลเหมือนคนในครอบครัว

หาคำตอบได้ที่นี้

มาเป็นครอบครัวเดียวกันซิคะ

   ที่นมะรักษ์ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถและความคิดเห็น นำความรู้ที่มีเพื่อช่วยเหลือคนไข้อย่างเต็มที่ มีการอบรมอัพเดทเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆ เสมอ อย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองเพราะคิดว่าไม่มีความรู้เรื่องเต้านมหรือมะเร็ง สิ่งเหล่านี้เรียนรู้กันได้ เราอยู่กันเป็นครอบครัวถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มาร่วมกันสร้างโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษา แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างกำลังใจให้กันและกัน 

  นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในการดูแลคนในครอบครัว โดยมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานกำหนด ได้แก่

⭐️ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
⭐️ ค่ารักษาพยาบาล
    - ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน
    - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
⭐️ กรณีเจ็บป่วยรักษาโรคเต้านมที่รพ.นมะรักษ์ ส่วนเกินจากประกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท
⭐️ ตรวจสุขภาพประจำปี เเละเครื่องเเบบพนักงาน
⭐️ ญาติสายตรงพนักงาน (บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา) รักษาที่รพ.นมะรักษ์ลดค่ารักษา 50%**
** หมายเหตุ เฉพาะตามรายการที่ รพ.กำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ซักประวัติและดูแลผู้มารับบริการ

- ประสานงานดูแลการจัดชุดผ่าตัด 

- ทำหัตถการที่เกี่ยวกับพยาบาล เช่น ฉีดยา เจาะเลือด วัดความดัน เป็นต้น

2. พยาบาลห้องผ่าตัด (Scrub nurse) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ดูแลและส่งต่อเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

- ช่วยเหลือและดูแลคนไข้ในห้องผ่าตัด 

3. แคชเชียร์ (Cashier) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ให้บริการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์การรักษาของผู้มารับบริการ

- จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล

- สรุปและจัดส่งรายได้ทุกวัน

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจส่งใบสมัครมาได้ที่ 

คุณไชยวัฒน์ : 098-8315448

e-mai: chaiwat.j@namarak.com

line: bento2930

หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาล 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ดูรายละเอียดการเดินทางและแผนที่ได้ที่นี้ >>> คลิ๊ก