นพ.กัมปนาท นิ่มพูนศรี

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็ง เต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)
เวลาออกตรวจ:
อาทิตย์ 13.00-16.00 น. (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของแต่ละเดือน)
**โปรดนัดหมายล่วงหน้า**
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและ  เต้านม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์