โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลและอัลตร้าซาวด์อัตโนมัติ ในราคาประหยัด 4,500 - 4,700 บาท (รวมค่าแพทย์เฉพาะทางเต้านมแล้ว...