นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง (ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า )
เวลาออกตรวจ:
เสาร์ 13.00-16.00 น. (โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
การศึกษา:

วุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์