นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

ความเชี่ยวชาญ: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เวลาออกตรวจ:
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. (ออกตรวจทุกสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)
**โปรดนัดหมายล่วงหน้า**
การศึกษา:

วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์