พญ.มธุรส สุขวณิช

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง
เวลาออกตรวจ:
จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์