พญ. พรพรหม ตั้งคติขจรกิจ

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านรังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ:
จันทร์-พฤหัสบดี 10.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย
ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์