พญ. สินีนาฎ จิระมงคล

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านรังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ:
จันทร์, พฤหัสบดี 08.00-17.00 น.
อังคาร, พุธ 09.00-18.00 น.
การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์