นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัดและรักษาโรคเต้านม มะเร็งเต้านม
เวลาออกตรวจ:
อาทิตย์ 14.00-16.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์