รายชื่อบริษัทประกันสุขภาพ

รายชื่อบริษัทประกัน

 1. บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เอไอเอ จำกัด
 7. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 8. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 9. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
 10. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 11. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 12. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด 
 13. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

   15. บัตรประกันสุขภาพที่มีสัญลักษณ์ TPA หรือ 

   Third Party Admin ภายใต้การดูแลของบริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

 

 

รายชื่อผู้รับบริการที่อยู่ภายใต้การให้บริการของ  TPA

 

1. บมจ.เมืองไทยประกันภัย

2. บมจ.ทิพยประกันภัย

3. บมจ.ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย)

4. บมจ.กรุงเทพประกันภัย

5. บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

6. บมจ.นวกิจประกันภัย

7. บมจ.ซิกน่าประกันภัย

8. บมจ.ธนชาตประกันภัย

9. บมจ.คิง ไว ประกันภัย (เดิมชื่อ บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย))

10. บมจ.ไทยศรีประกันภัย

11. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

12. บมจ.ชับบ์ไลฟ์แอสชัวรันซ์

13. บมจ.ไทยประกันภัย

14. บมจ.ทิพยประกันชีวิต

15. บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)

16. บมจ.เอ็มบีเคไลฟ์ประกันชีวิต

17. บมจ.แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

18. บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ

19. บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

20. บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาธุรกิจพันธมิตร

21. บมจ.มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวร์รันซ์ สาขาประเทศไทย

22. บมจ.วิริยะประกันภัย

23. บมจ.ประกันคุ้มภัย

24. บมจ.จรัญประกันภัย

25. บมจ.เคเอสเคประกันภัย (ประเทศไทย)

26. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

27. บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

28. บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย

29. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 

30. บมจ.อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย 

31. SOKXAY INSURANCE (บริษัท โชคชัยประกันภัย จำกัด สปป.ลาว)

32. TKI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

33. Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED

 

บริษัทหรือองค์กรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานและครอบครัว ภายใต้การให้บริการของ TPA

1. บจก.เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย)

2. บจก.เอลก้า (ประเทศไทย)

3. บจก.พลัส พร็อพเพอร์ตี้

4. บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย (ประเทศไทย) 

5. บจก.อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่งเซ็นเตอร์

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล