12. อุปสรรคของธุรกิจคือราชการ เป็นคนดีมันยากจริงๆ

    ส่วนที่เหลือตั้งแต่การติดตั้งไฟฟ้าที่น่าประหลาดใจ ต้องเดินเอกสารไปมาถึงสำนักงานการไฟฟ้า ถึง 3 แห่ง การขอน้ำประปา การขอใบอนุญาตใช้อาคาร การขอใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล ทุกอย่างวนเวียนอยู่กับการรอการมาตรวจ โชคดีที่เราตั้งเป้าว่าเราต้องทำทุกอย่างให้ตรงตามกฎหมายกำหนด ทำให้ทุกเรื่องตรวจรอบเดียวผ่าน แต่เวลาที่เนิ่นนานคือการนั่งๆ นอนๆ รอ ว่าใบอนุญาตจะออกมาเมื่อไหร่หลังการตรวจผ่านเสร็จสิ้น การรอคอยให้เอกสารผ่านไปแต่ละโต๊ะช่างเชื่องช้าเสียจริง ขณะที่เงินในบัญชีก็โบยบินไปในอัตราที่เร็วกว่า 💸💸💸

    อาคารเราก่อสร้างเสร็จตามที่ตั้งเป้าหมายคือเดือนตุลาคม เครื่องมือมีการติดตั้งพร้อม คนพร้อม แต่อุปสรรคคือ One stop Service ของราชการ ไม่มีอยู่จริง ระเบียบกฎหมายที่ไม่เคยปรับปรุง เอกสารที่รอการเดินทางแต่ละโต๊ะ งานที่ต่างคนต่างทำ ไม่เชื่อมไม่สื่อสารระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ ก็คงเส้นคงวาเหมือนๆเดิม เราใช้เวลาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่การตรวจรังสี การขอครอบครองเครื่องรังสี อันนี้เป็นอันเดียวที่มีความรวดเร็วเป็นไปตามแผน ด้วยความช่วยเหลือของคุณนิดจากทีม BJC สามารถทำสำเร็จได้ภายในสองสัปดาห์

    นอกจากเรื่องเอกสารที่ล่าช้าแล้ว ยังมีเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง งานนี้ต้องมอบหมายให้หมอบั๊กทำหน้าที่เป็นเด็กเดินเอกสาร คอยตามคอยช่วยหยิบให้เอกสารผ่านไปแต่ละโต๊ะ คอยช่วยสื่อสารบอกแต่ละโต๊ะว่า โต๊ะก่อนหน้านี้ให้ความเห็นอย่างไร ไม่น่าเชื่อเราทำขนาดนี้แล้ว ยังมีเอกสารหายให้ต้องติดตามหา งานนี้จะไม่สำเร็จได้เลย ถ้าไม่มีหมอบั๊กพ่อสาริกาลิ้นทองของทีมเรา ถึงกระนั้น เราก็ใช้เวลาในการรอคอยตั้งแต่ต้นตุลาคม จนถึง 4 กุมภาพันธ์ ใบอนุญาตใบสุดท้าย ใบอนุญาตให้ดำเนินโรงพยาบาลก็มาถึงมือเรา เฮ่อ เปิดได้สักที เงินหมดแล้ว

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล