3. เราจะสู้กับโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ได้หรือ

    ในวันที่เราคิดจะทำโรงพยาบาล ณ วันนั้น ข่าวกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาสร้างโรงพยาบาลมีหลายแห่งมาก เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็น Talk of the town มีคนพยายามเตือนว่า เราพวกทุนน้อยหรือจะเรียกว่าไม่มีทุนเลย สู้ไม่ได้หรอก อย่าคิดทำเลย เหนื่อยเปล่า ก้มหน้าทำงานแบบเดิมไปเถอะ มั่นคงกว่า เรากลับมานั่งคิดกันต่อจะสู้หรือจะถอย สิ่งที่เราเห็นตรงกันคือ ในตลาดสุขภาพเอกชนสิ่งที่คล้ายๆกันคือ Maximized Profit 

    ราคาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคนชั้นกลางรับมือลำบาก จะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาว ผู้รับบริการหนาแน่นมาก กลุ่มคนชั้นกลางที่เป็นพนักงานบริษัท หรือทำกิจการเล็กๆ เป็นกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ราคาสู้ไม่ไหว หากเป็นโรคร้ายแรง จะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาว ลางานลำบากเพราะต้องเทียวไปมาหลายรอบกว่าการรักษาจะจบ หากเราทำโรงพยาบาลเฉพาะทางที่คนชั้นกลางเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องราคาและเวลาที่ต้องมาโรงพยาบาล คือ Affordable price and easy access และให้ความมั่นใจว่าเทคโนโลยี แพทย์และบุคลากรที่ให้บริการเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มความต้องการได้

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล