รายละเอียด

ผู้ที่มีก้อนหรือโรคที่เต้านม แม้ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านม อาจมีความจำเป็นที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น

 

1.    การผ่าตัดเนื้องอก (Excision)เนื้องอกชนิด Fibroadenoma เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่พบบ่อยในผู้หญิงอายุน้อย ในกรณีที่คลำก้อนได้หรือก้อนมีขนาดใหญ่กว่า 2-3 ซม. แพทย์จะแนะนำรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนออก โดยอาจใช้วิธีการฉีดยาชา หรือการดมยาสลบ

2.    การทำผ่าตัดท่อน้ำนม (Microdochectomy) เป็นการผ่าตัดเอาท่อน้ำนมออกในกรณีที่มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม ซึ่งอาจจะเกิดจากการมีเนื้องอกเล็กๆในท่อน้ำนม หรือมะเร็งในท่อน้ำนมได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดโดยลงแผลเล็กๆที่ขอบของลานหัวนม เพื่อเข้าไปเอาท่อน้ำนมที่ผิดปกติออก มักจะทำผ่าตัดด้วยวิธีการดมยาสลบ

3.   การทำผ่าตัดก้อนเต้านมที่คลำไม่ได้ด้วยการกำหนดตำแหน่งด้วยเข็มก่อนผ่าตัด(Needle localization excision) โดยก่อนผ่าตัด จะทำการกำหนดตำแหน่งด้วยการใช้อัลตราซาวน์หรือแมมโมแกรม ปักเข็มลักษณะคล้ายลวดเล็กๆเกี่ยวที่ก้อนก่อนผ่าตัด แล้วใช้อัลตราซาวน์และเครื่องเอกซเรย์Trident ตรวจสอบความถูกต้องของก้อนที่นำออกมาก่อนส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิ เพื่อความแม่นยำของการผ่าตัด การผ่าตัดชนิดนี้มักทำด้วยการดมยาสลบ การผ่าตัดนี้จะผ่าตัดในรายต่อไปนี้

3.1.       การวินิจฉัยก้อนเนื้องอกหรือกลุ่มหินปูนผิดปกติ ที่พบจากการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ แต่ผู้ป่วยไม่ประสงค์เลือกวิธีการเจาะตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็ม

3.2.       ผลการเจาะตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็ม พบความผิดปกติที่มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็ง หรือเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำ หรือเพื่อการยืนยันผลการวินิจฉัย  ตัวอย่างเช่น มีผลเป็น Atypical ductal hyperplasia, Atypical lobular hyperplasia, Flat epithelial atypia, Columnar cell change, LCIS, Fibroepithelial lesion(Phyllodes), Mucinous, Papillary, Radial scar และ Sclerosing adenosis เป็นต้น

3.3.       รายที่ผลการเจาะตรวจชิ้นเนื้อเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง ไม่มีเซลล์ผิดปกติ แต่ผู้ป่วยไม่ประสงค์ใช้วิธีตรวจติดตาม ต้องการผ่าตัดออก

ค่าบริการ

1.    การเจาะดูดชิ้นเนื้อด้วยเข็มดูดกลับอัตโนมัติ 360 องศา Vacuum Assisted Excision (VAE)
75
,000 - 125,000 บาท

2.    การจี้สลายก้อนเนื้องอกด้วยความเย็น Cryoablation 130,000 - 140,000 บาท

3.    การเจาะดูดชิ้นเนื้อด้วยเข็มดูดกลับอัตโนมัติ 360 องศา (VAE) ร่วมกับการจี้สลายก้อนเนื้องอก
ด้วยความเย็น
Cryoablation 170,000 - 190,000 บาท

4.   การผ่าตัดเนื้องอก (Excision) แบบฉีดยาชา 1 ตำแหน่ง

-     แบบ Day Surgery ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าบริการประมาณ 55,000-65,000 บาท

5.   การผ่าตัดเนื้องอก (Excision) หรือ ผ่าตัดท่อน้ำนม (Microdochectomy) 1 ตำแหน่ง

-     แบบดมยาสลบ นอนโรงพยาบาล 1 คืน ค่าบริการประมาณ 95,000-140,000 บาท

6.   ผ่าตัดก้อนเต้านมและกำหนดตำแหน่งด้วยเข็มก่อนผ่าตัด (Excision with needle localization) 1 ตำแหน่ง

-     แบบดมยาสลบ นอนโรงพยาบาล 1 คืน ค่าบริการประมาณ 125,000-155,000 บาท

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. กรณีเป็นผู้รับบริการที่มาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลนมะรักษ์ สามารถนัดวันผ่าตัดได้ทันที หลังจากที่ศัลยแพทย์ได้ทำการตรวจและแนะนำแนวทางการดูแลรักษาแล้ว

2. สำหรับผู้ที่นำผลการตรวจมาจากภายนอก ให้นัดพบศัลยแพทย์ เพื่อทำการตรวจและดูผลฟิล์มยืนยันความจำเป็น ก่อนทำการนัดผ่าตัด

3. ก่อนทำการผ่าตัดทางโรงพยาบาลจะทำการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดก่อน ในบางกรณีที่มีโรคประจำตัวหรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเอกซเรย์ผิดปกติ จะนัดพบอายุแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

4. สำหรับผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด วิตามินอี น้ำมันปลา (FISH oil) แนะนำให้หยุดรับประทานก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน

5.   หลังจากทำการผ่าตัดแล้วทางโรงพยาบาลจะมีการโทรติดตามอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาลโดยพยาบาลในวันรุ่งขึ้น และนัดพบแพทย์เพื่อดูแผลและผลชิ้นเนื้อ ประมาณ 5-7 วันหลังหลังผ่าตัด

 

ระยะเวลา (Cycle time)

การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด 1-3 วัน

สามารถมาโรงพยาบาลในวันผ่าตัดได้เลย ไม่จำเป็นต้องมานอนโรงพยาบาลล่วงหน้า

ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง

ผลชิ้นเนื้อจะได้รับ ประมาณ 3 วันทำการหลังผ่าตัด

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

- ประวัติการรักษาพยาบาลเดิม(หากมี)

ผลการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ ทั้งผลการรายงานและภาพที่บันทึกในรูปแบบซีดีภาพทางการแพทย์(ระบบPACs)

ผลชิ้นเนื้อหากมี

 

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องนัดพบก่อนทำการเจาะตรวจชิ้นเนื้อ

1.    

  1. รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน
  2. พญ.ปวีณา เลือดไทย
  3. พญ.เสริมศรี พงษ์รัตนกุล
  4. ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
  5. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
  6. นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล
  7. นพ.กัมปนาท นิ่มพูนศรี
หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล