รายละเอียด

       สำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเต้านมมีขนาดไม่สมส่วน มีการผิดรูปของเต้านม การหย่อนคล้อยของเต้านม หรือเต้านมมีปัญหาหลังการเสริมเต้านม ที่นมะรักษ์ มีบริการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งโดย ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ผู้มีความชำนาญ ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานความสะอาดในระดับสากล ทำการดมยาสลบด้วยวิสัญญีแพทย์และนอนพักในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในมีพยาบาลวิชาชีพดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ

·         ผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยซิลิโคน Motiva รุ่น Silk Surface หรือ Mentor รุ่น smooth surface

·         แบบดมยาสลบ นอนโรงพยาบาล 1 คืน ค่าบริการ 200,000 บาท

·         ผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยซิลิโคน Motiva รุ่น Ergonomix มีชิป

·         แบบดมยาสลบ นอนโรงพยาบาล 1 คืน ค่าบริการ 240,000 บาท

·         ผ่าตัดแก้ไขเต้านมที่เคยเสริมเต้านมมาแล้ว

·         แบบดมยาสลบ นอนโรงพยาบาล 1-2 คืน ค่าบริการประมาณ 250,000-350,000 บาท

·         ผ่าตัดลดขนาดเต้านม

·         แบบดมยาสลบ นอนโรงพยาบาล 3-7 คืน ค่าบริการประมาณ 260,000-350,000 บาท

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

       ผู้ป่วยต้องทำการตรวจคัดกรองโรคเต้านมด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ก่อนในกรณีอายุ 35 ปีขึ้นไป หากอายุน้อยกว่าทำเพียงอัลตราซาวน์อย่างเดียว ทั้งนี้ค่าบริการตรวจคัดกรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการผ่าตัด

        ก่อนทำการผ่าตัดทางโรงพยาบาลจะทำการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดก่อน ในบางกรณีที่มีโรคประจำตัวหรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเอกซเรย์ผิดปกติ จะนัดพบอายุแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

        สำหรับผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด วิตามินอี น้ำมันปลา(FISH oil) แนะนำให้หยุดรับประทานก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน

        หลังจากทำการผ่าตัดแล้วทางโรงพยาบาลจะมีการโทรติดตามอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาลโดยพยาบาลในวันรุ่งขึ้น และนัดพบแพทย์เพื่อดูแผล ประมาณ 5-7 วันหลังหลังผ่าตัด

ระยะเวลา(Cycle time)

การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด 1-3 วัน

สามารถมาโรงพยาบาลในวันผ่าตัดได้เลย ไม่จำเป็นต้องมานอนโรงพยาบาลล่วงหน้า

ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 2 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

-          ประวัติการรักษาพยาบาลเดิมหากมี

-          ผลการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ ทั้งผลการรายงานและภาพที่บันทึกในรูปแบบซีดีภาพทางการแพทย์(ระบบPACs)

ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญ

        นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล