3. ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แบบ 3 มิติ โดยแพทย์

จุดเด่นของเครื่อง​

  • อัลตราซาวด์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ โดยแพทย์ ใช้วินิจฉัยโครงสร้างและอวัยวะของเต้านม
  • สามารถแสกนเต้านมได้ครอบคลุมทั่วทั้งเต้านม
  • สามารถขยายภาพและแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
  • ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านระบบให้แพทย์ผู้ตรวจได้ทราบอย่างรวดเร็ว

 

วิธีการตรวจ

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการและจัดท่าทางในการตรวจให้ท่าน
  • แพทย์ที่ทำการตรวจจะเปิดหน้าอกเฉพาะด้านที่ตรวจทีละข้างและทาเจลบนเต้านมให้ทั่ว
  • แพทย์จะทำการกลิ้งหัวตรวจทั่วเต้านมอย่างละเอียด

 

ใช้ระยะเวลา : 15-30 นาที

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล