4. พบแพทย์

  • เมื่อได้ผลอัลตราซาวด์และแมมโมแกรมแล้ว ท่านจะได้ฟังผลการการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ตารางออกตรวจแพทย์)
  • หากมีผลที่ผิดปกติ แพทย์จะทำการวินิจฉัยและแนะนำการรักษาต่อไป เช่น
    • การเจาะชิ้นเนื้อ ​
    • การผ่าตัดก้อนเนื้อ
    • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม​

 

ระยะเวลา : 30 - 60 นาที

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล