2. ตรวจด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมแบบ 3 มิติ

จุดเด่นของเครื่อง

  • ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ
  • จอแสดงภาพมีความละเอียดสูงมากกว่า 5 ล้านพิกเซล ทำให้เห็นโครงสร้างความผิดปกติของเนื้อเต้านมได้อย่างชัดเจน
  • มีปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
  • ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านระบบให้แพทย์ผู้ตรวจได้ทราบอย่างรวดเร็ว

 

ขั้นตอนการตรวจ

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการและจัดท่าทางในการตรวจให้ท่าน โดยจะทำการตรวจทีละข้างสลับกัน
  • แต่ละครั้งของการกด เครื่องจะทำการบีบหน้าอกให้แนบกับเครื่องมากที่สุด เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
  • หากท่านมีการ เสริมหน้าอก จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการนัดหมาย

 

ใช้ระยะเวลา : 10-20 นาที

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล