1. ลงทะเบียนและทำประวัติ

1. นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อเคาน์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ด้านขวามือ

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินลงทะเบียนและซักประวัติของท่าน

3. เจ้าหน้าที่จะพาท่านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลและอธิบายขั้นตอนการตรวจ

 

ใช้ระยะเวลา: 15-30 นาที

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล